Wat is een buyer persona en wat kan je ermee?
Consult Media Video Marketing

Wat is een buyer persona en wat kan je ermee?

Buyer persona's zijn gedetailleerde beschrijvingen van doelgroepen op basis van onderzoek naar bvb. koopgedrag. Buyer persona's geven informatie over de behoeften, wensen,  uitdagingen en doelen (demografie) van de doelgroep. Van hieruit kan communicatie- en responsinhoud worden ontwikkeld.

Waarom heb je een buyer persona nodig? 

Buyer persona's helpen bij het creëren van gerichte en relevante inhoud en zijn echt klantgericht  als bedrijf. Een goede buyer persona beantwoordt daarom de volgende vragen: 

  • Wie is mijn klant en hoe ziet hij eruit? 
  • Met welke problemen worden potentiële klanten geconfronteerd (en hoe kunnen we deze oplossen)? 
  • Welke informatie is vereist? 
  • Op welke kanalen zijn potentiële klanten actief?  
  • Hoe  worden aankoopbeslissingen genomen? 
  • Wanneer wordt de aankoopbeslissing genomen? 
  • Wat is de motivatie om voor ons product of onze dienst te kiezen? 
  • Tegelijkertijd kaderen kopers ook  de reis of het aankoopproces van de koper in. 

Door het kooptraject van een prospect te begrijpen, kan informatie op het juiste moment via het juiste kanaal  worden gedeeld dat past bij de behoeften van de relevante persoon op dat moment.

Reactie plaatsen